Hyperbarická Oxygenoterapia (HBOT) v Liečbe Popálenín: Zlepšené Hojenie a Menej Jaziev

Popáleniny sú bolestivé a traumatické zranenia, ktoré môžu mať dlhodobé následky na postihnutú oblasť. Väčšina z nás vie, že čisté a rýchle hojenie je kľúčom k minimalizácii jaziev a obnove normálnej funkcie pokožky. Hyperbarická Oxygenoterapia (HBOT) je inovatívnou terapeutickou metódou, ktorá sa stala sľubným nástrojom pri liečbe popálenín.

Ako Funguje HBOT?
HBOT je medicínska procedúra, pri ktorej je pacient vystavený 100% kyslíku pri vyššom tlaku než je normálny atmosférický tlak. Tento proces umožňuje tkanivám absorbovať viac kyslíka, čo je zásadné pre hojenie a obnovu poškodených oblastí tela.

HBOT a Liečba Popálenín

Zvýšený Prísun Kyslíka
Jednou z kľúčových výhod HBOT pri liečbe popálenín je zvýšený prísun kyslíka do poškodených tkanív. Kyslík je nevyhnutný pre procesy hojenia rán a regeneráciu buniek. Pri popáleninách môže byť prísun kyslíka obmedzený, čo spomaľuje hojenie. HBOT pomáha tým, že zvyšuje koncentráciu kyslíka v krvi a tkanivách, čím podporuje rýchlejšie a efektívnejšie hojenie.

Protizápalové Účinky
Popáleniny môžu spôsobiť silné zápalové reakcie v postihnutých tkanivách. HBOT má protizápalové vlastnosti, ktoré pomáhajú zmierniť zápal a minimalizovať poškodenie okolitých buniek. Týmto spôsobom môže HBOT zlepšiť priebeh liečby a minimalizovať tvorbu jaziev.

Zlepšená Regenerácia Tkanív
Pri popáleninách môže byť poškodených mnoho vrstiev tkanív. HBOT podporuje regeneráciu tkanív tým, že stimuluje tvorbu nových krvných ciev a bunky potrebné pre rýchle hojenie. Týmto spôsobom sa minimalizuje tvorba jaziev a obnovuje sa normálna štruktúra pokožky.

Menej Jaziev a Lepšie Estetické Výsledky
Jedným z významných prínosov HBOT pri liečbe popálenín je menej výrazné jazvy. Rýchlejšie a efektívnejšie hojenie v dôsledku zvýšeného prísunu kyslíka znamená, že jazvy majú tendenciu byť menšie a menej viditeľné. Tým sa dosahujú lepšie estetické výsledky.

Dôležité Upozornenie
Pre terapiu HBO platí, že o možnosti tejto liečby, respektíve o jeho profile (t.j. čas a frekvencia liečby) sa rozhoduje po individuálnej analýze zdravotného stavu, informovaní a po konzultácií s ošetrujúcim lekárom.

Záver
HBOT je inovatívnou metódou, ktorá prináša nádej pacientom s popáleninami. Táto terapia ponúka zvýšený prísun kyslíka, protizápalové účinky a podporuje rýchlejšie hojenie tkanív. Výsledkom je menej jaziev, rýchlejšie návraty k normálnej funkcii a zlepšený estetický výsledok.

Chcem vedieť viac o liečbe

Bližšie informácie

Pacient vdychuje počas terapie v tlakovej komore čistý kyslík. Rozpustnosť plynov v tekutinách je závislá od tlaku (pri vyššom tlaku sa v tekutine rozpúšťa väčšie množstvo plynu). Počas HBO terapie sa vplyvom zvýšeného vonkajšieho tlaku dostáva do krvi okolo pľúcnych mechúrikov oveľa väčšie množstvo kyslíka. Množstvo kyslíka v závislosti od tlaku rozpusteného v krvnej plazme môže narásť až o 20-násobok oproti normálnemu stavu. Krv s vyššou koncentráciou kyslíka sa z okolia pľúcnych mechúrikov transportuje pomocou krvného obehu do každej časti tela. Čím viac rozpusteného kyslíka sa v krvi nachádza, tým lepšie sa dostáva do orgánov a tkanív.

Vždy, keď sa vplyvom akútnych stavov (otrava plynom, ťažké pomliaždenie) či chronických ochorení (napr. upchanie ciev, vápenatie ciev a pod.) zníži normálny prietok krvi tkanivami a jeho nedostatok v tkanivách je potrebné nahradiť.

Terapia HBO má aj ďalšie pozitívne vplyvy:

 • Skoro pri každom akútnom poranení (napr. pomliaždeninách), ale aj pri mnohých chronických ochoreniach môžu vzniknúť edémy. Tie pôsobia tlakom na okolité tkanivá a cievy, čo vedie k zhoršeniu ich prekrvenia a zásobovania tkanív kyslíkom. HBO terapiou sa tieto „výpadky“ zvyčajne dajú zmierniť a tým podstatne zlepšiť zásobenie poškodených tkanív nevyhnutným množstvo kyslíka

 • Pri chronických ochoreniach a ťažko sa hojacich ranách sa dlhodobé zlepšenie stavu dá dosiahnuť len regeneráciou tenkých ciev v oblasti poškodeného miesta. K tomu je potrebné množstvo energie a kyslíka. Kyslík – ktorý je hlavným zdrojom tvorby energie takmer v každej bunke ľudského organizmu – vieme dostať do organizmu vo veľkých množstvách pomocou liečby HBO. Týmto spôsobom urýchlime proces hojenia poškodených tkanív (napr. popáleniny, pooperačné rany)

 • Do každej otvorenej rany sa môže dostať viac či menej choroboplodných baktérií a k tomu, aby sa rana mohla zahojiť, je potrebné zničiť ich. Obvykle túto prácu vykonávajú leukocyty, ale pri nedostatku energie a kyslíka nie sú schopné dostatočne plniť svoju funkciu a baktérie môžu spôsobiť infekciu. Vyšší obsah kyslíka v krvi – dosiahnutý liečbou HBO – zvýši aj účinnosť bielych krviniek – leukocytov. Tie sú potom schopné účinnejšie ničiť baktérie, pôsobiť toxicky na anaeróbne baktérie, ktoré sú veľmi rýchlo zabíjané aj pomocou priameho pôsobenia kyslíka. Týmto mechanizmom sa posilňujú aj účinky niektorých antibiotík. Prebytok kyslíka v tele pôsobí podporne aj na ďalšie mechanizmy organizmu, napríklad na celý imunitný systém.
Priebeh samotnej liečby vždy reguluje séria bezpečnostných opatrení, na ktoré dohliada obsluhujúci technik komory. Pred zahájením každej liečby a vždy aj po nej prekontroluje technický stav všetkých zariadení. Na prípadné problémy, ktoré sa môžu počas liečby vyskytnúť, sú dopredu vypracované postupy a protokoly.

Už samotný vstup do komory má veľmi dôležité bezpečnostné pravidlá. Do komory neberieme žiadne horľavé látky a podľa možnosti sa stránime aj odevov z umelých vlákien. Keďže budeme možno aj viac hodín zavretí v spoločnom, pomerne malom priestore s cudzími ľuďmi, dbajme zvýšene na intimitu ostatných pacientov.

Veľmi dôležité je aj technické vybavenie hyperbarickej komory a kvalifikácia obsluhujúceho personálu komory, ako aj jeho kontinuálne odborné preškoľovanie.

Indikácie a kontraindikácie HBO

Posúdenie vhodnosti liečby pri jednotlivých ochoreniach je úlohou odborných lekárov nášho centra.
 • otrava dymom alebo oxidom uhoľnatým
 • dekompresná choroba (u potápačov a letcov)
 • plynová embólia
 • akútna traumatická svalová ischémia – kompartment syndróm
 • trieštivé poranenia končatín
 • ťažká anaeróbna alebo zmiešaná infekcia mäkkých tkanív, faciitída,   myonekróza
 • plynová gangréna
 • reperfúzny syndróm po invazívnom cievnom výkone
 • reimplantácia úrazom amputovaných končatín
 • postradiačné poškodenie, osteorádionekróza, nekróza mäkkých tkanív
 • diabetické defekty tzv. diabetická noha
 • ischemické vredy a defekty pretrvávajúce napriek optimálnej liečbe (ischemická gangréna)
 • neuroblastóm IV. stupňa
 • náhla hluchota po zvukovej traume
 • tinnitus
 • problematické kožné transplantáty a voľné svalové laloky
 • chronický zápal kosti (osteomyelitída)
 • vybrané nehojace sa infikované defekty
 • akútne uzavretie sietnicovej tepny
 • popáleniny nad 20% 2. stupňa a viac
 • postanoxická encefalopatia
 • cystoidná pneumatóza čreva
 • nedokrvenie (hypoxia) mozgu – apalický syndróm, stavy po  kardiopulmonálnej resuscitácii, otravách, úrazoch, cievnych príhodách
 • nehojace sa rany po rozsiahlych poraneniach, preležaninách a pod.
  Bližšie špecifikácie zistíte z nasledujúceho dokumentu. INDIKÁCIE

Terapia HBO je široko účinná liečebná metóda, ale nie je to panacea – všetko liečiaci zázračný liek. Je súčasťou komplexnej liečby pri určitých ochoreniach alebo poraneniach. Má svoje kontraindikácie:

 • Otvorený pneumotorax
 • Akútne vírusové infekcie s vysokou teplotou
 • Neliečené malígne ochorenie
 • Klaustrofóbia
 • Gravidita
 • Spontánny pneumotorax – v anamnéze
 • Stav po operácii hrudníka – v anamnéze
 • Stav po operácii stredného a vnútorného ucha
 • Epilepsia
 • Poranenie pľúc
 • Emfyzém pľúc
 • Hyperfunkcia štítnej žľazy