Hyperbarická komora
História
Začiatkom modernej hyperbarickej kyslíkovej terapie v novodobej medicíne boli v 50-tych rokoch operácie srdca v hyperbarickej komore na Univerzite v Amsterdame. V tom čase ešte neboli k dispozícii moderné prístroje na mimotelový obeh a okysličovanie krvi (srdce – pľúca) a preto mali operácie srdca značne obmedzené trvanie. Pred operáciou pacient dostal HBO liečbu, čím lekári zvýšili obsah kyslíka v jeho tkanivách a tým dosiahli, že bez trvalých následkov vydržal aj dlhšiu zástavu srdca. Tým sa umožnilo vykonávanie aj zložitejších operácií a zvýšili sa šance pacienta na prežitie a zvýšila sa úspešnosť dovtedy technicky nemožných operácií.

Liečbu HBO začali lekári využívať v mnohých krajinách, pri stále širšom spektre operačných výkonov, a následne aj pri liečbe rôznych poranení a chorôb. To sa samozrejme odzrkadlilo aj v zvýšení počtu hyperbarických komôr fungujúcich v jednotlivých krajinách.
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora
Hyperbarická komora, ktorou disponujeme bola vyrobená v nemeckej firme Haux. V súčasnej dobe je tento podnik najväčším výrobcom tlakových komôr na európskom trhu. Celková hmotnosť komory je 17 ton. Do komory sa okrem zdravotného personálu zmestí naraz 12 osôb.

Pacientov počas liečby pozorujeme pomocou kamier, aby sme boli ihneď schopní reagovať aj na prípadnú nevoľnosť pacienta či iné zhoršenie jeho zdravotného stavu. Pocit komfortu vo vnútri komory poskytujú pohodlné sedadlá a v prípade potreby aj opierky nôh. Pacientom, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, vieme v hyperbarickej komore poskytnúť na tento účel špeciálne vyvinutú posteľ. Na liečbu neprestajne dohliada za každých okolností trojčlenný personál (odborný lekár, zdravotná sestra a technik).
Hyperbarická komora
Bezpečnosť
Zdravie našich pacientov, s dôrazom predovšetkým na ich bezpečnosť, počas terapie v hyperbarickej komore chráni aj mnoho ďalších faktorov. Počítačom riadená liečba môže pokračovať aj v prípade výpadku elektrickej energie, alebo sa môže v prípade potreby bezpečne dokončiť aj z hydraulického riadiaceho pultu.

V prípade vzniku požiaru, aj napriek všetkým bezpečnostným opatreniam, garantuje bezpečnosť vo vnútri komory na tento účel špeciálne vyvinuté hasiace zariadenie.
Blog
Napísali o nás