Vážení pacienti
Centrum hyperbarickej oxygenoterapie prevádzkované AMV Medical s.r.o. sa v súčasnosti usiluje o spoluprácu so všetkými zdravotnými poisťovňami s cieľom upraviť zmluvné vzťahy tak, aby liečba hyperbarickou oxygenoterapiou bola v prípade zdravotných indikácií v plnom rozsahu hradená zdravotnou poisťovňou. Samozrejme len v prípade zdravotných indikácií. O vývoji týchto rokovaní Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke Existuje aj možnosť hyperbarickej oxygenoterapie v prípadoch, ktoré neuhrádzajú zdravotné poisťovne na priamu platbu. Cena za 1 expozíciu je 75 EUR. Uvedená úhrada bude aj v budúcnosti platiť u tzv. kozmetických indikácií hyperbarickej oxygenoterapie Každý pacient pred začatím oxygenoterapie absolvuje bezpečnostné školenie, kde bude oboznámený s bezpečnostnými predpismi, ktoré je nutné dodržať počas pobytu v HBO komore. V rámci školenia pacient obdrží špeciálne ochranné oblečenie z bavlny, masku, hadice na pripojenie na zdroj kyslíka, knihu P. Harcha – Kyslíková revolúcia. Jednorázový administratívny poplatok vo výške 51,- EUR
Hyperbarická komora
CENNÍK SLUŽIEB 2024

Príplatok za lôžko

Druh platbyPočet sedeníHradí pacientDopláca poisťovňa
Cena základnej liečby
Základná liečba10 sedení v HBO750 €
Platba – poistovňa + pacient
Základná liečba10 sedení v HBO420 €330 €
Ďalšia liečba10 sedení v HBO270 €330 €
Doplnková liečba10 sedení v HBO170 €330 €
Samoplatiteľ
Základná liečba10 sedení v HBO750 €
Ďalšia liečba10 sedení v HBO600 €
Doplnková liečba10 sedení v HBO450 €
Základná liečba0 € bez príplatku
Ďaľšia liečba15 € hradí pacient
Doplnková liečba15 € hradí pacient
Obsah setu do HBO
Kúpa tohto setu je jednorázová, zostáva pacientovi na každú ďalšiu liečbu a zostáva majetkom pacienta.
Maska+bavlnené- tričko,nohavice,ponožky a kniha 51 €
Náhradné oblečenie
tričko 5 €
nohavice 10 €
ponožky 1 €
maska 35 €
Upozornenie
Tento cennik je platný ak medzi liečbami nie je dlhšia prestávka ako dva týždne. Zahraniční pacienti platia zakladú cenu na každú ďalšiu liečbu.

Poznámky
Poisťovňa v ktorej je pacient poistený určila ktoré diagnózy dopláca.
Podrobné informácie Vám podáme na adrese AMV Medical s.r.o.

Podrobné informácie Vám podáme na adrese:
AMV Medical s.r.o.
Kollarova 1,
Nové Zámky 940 01

tel: +421 35 6402 863
mobil: 0903 540 739
mail: hbo@hyperbarickakomora.sk