FAQ
Najčastejšie otázky

V tejto sekcii sa Vám pokúsime dať odpoveď na otázky, ktoré by Vás mohli najviac zaujímať v prípade, že uvažujete o možnostiach hyperbarickej oxygenoterapie

Na liečbu HBO nie je potrebné odporúčanie lekára, odborný lekár hyperbarickej komory pri povinnom vstupnom vyšetrení rozhodne, či HBO je vhodná u konkrétneho pacienta a určí počet expozícií. Na vstupné vyšetrenie je nutné priniesť si so sebou odborný nález (môže byť i staršieho dáta)

Dĺžka liečby, t.j. počet expozícií, závisí na diagnóze základného ochorenia a na vývoji klinického stavu klienta počas liečby (minimálne 10 expozícií)

Výsledky liečby priebežne sleduje lekár hyperbarickej komory
Pred zahájením HBO terapie je dôležité, aby pacient poskytol personálu hyperbarickej komory informácie o svojom aktuálnom zdravotnom stave:

 • informácie o svojom ochorení
 • informácie o aktuálnom zdravotnom stave, u žien o možnom tehotenstve
 • informácie infekčných ochoreniach, ktoré prekonal
 • informácie o liekoch, ktoré užíva
 • informáciu o jedle tesne pred HBO terapiou
 • informáciu o požití alkoholických nápojov pred HBO
 • informáciu o liečenej alebo neliečenej cukrovke (ak áno, tak aj informácie o liekoch, ktoré užíva na jej liečbu – napr. inzulín)
 • informáciu o obavách pacienta z pobytu v uzavretom priestore tzv. klaustrofóbii

Odporúčanie od príslušného lekára, ktorý požaduje – indikuje liečbu hyperbarickým kyslíkom vrátane lekárskej diagnózy (slovne aj kód diagnózy)


Preukaz zdravotnej poisťovne (neplatí u samoplatcov)


ORL vyšetrenie (tympanografiu), ak je indikované predovšetkým kvôli obmedzeniu rizika barotraumy


Toto platí hlavne u pacientov:
 • po operáciách hrtana alebo rekonštrukčných operáciách hrtana (parciálna laryngektómia, epiglotoplastika)
 • po rekonštrukčných operáciách stredoušia
 • veľmi častých a opakovaných zápaloch stredného ucha s následnou poruchou sluchu (možnosť retrakčných chýb bubienka a riziko perforácie pri zmenách tlaku počas expozície)

Klient, ktorý má odporúčanú hyperbarickú oxygenoterapiu, je pred začatím liečby poučený o:


 • priebehu a spôsobe liečby
 • žiadúcich a nežiadúcich účinkoch HBO terapie
 • opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas celej liečby
 • hlásení výskytu nežiadúcich účinkov, zmenách zdravotného stavu
 • dodržiavaní predpísanej liečby a pravidelných kontrolách u svojho lekára
 • dodržiavaní presne stanoveného termínu hyperbarickej oxygenoterapie (každú neprítomnosť by mal klient vopred telefonicky hlásiť)
 • o tom, čo smie a nesmie mať so sebou pri vstupe do komory
 • pocite tlaku v ušiach a o manévroch, ktorými sa dá vyrovnávať tlak v stredoušnej dutine a ktoré otvárajú vstup do Eustachovej trubice
 • „Valsalvovom manévri „ – uzavretí nosových dierok a následnom silnom vydýchnutí nosom,
 • „Toynbeeho manévri „ – uzavretí nosových dierok a následnom prehltnutí
 • s týmito manévrami je potrebné začať hneď, ako je zahájená kompresia, najneskôr pri pocitu tlaku v ušiach
 • opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať počas celého pobytu v hyperbarickej komore
 • počas celého liečebného procesu musí pacient sedieť na vopred určenom mieste, nesmie vstávať a chodiť
 • absolútnom a bezvýhradnom sa podriadení pokynom obsluhy
 • tom, že ak má v čase izokompresie nasadenú masku, cez ktorú dýcha kyslík, už nesmie rozprávať
 • masku nesmie svojvoľne snímať, dýchať by mal kľudne, spontánne, mal by byť uvoľnený, môže počúvať hudbu cez slúchadlá, čítať alebo relaxovať,
 • nad každým sedadlom je k dispozíciitlačidlo tiesňového volania, ktorým v prípade núdze alebo problémov upozorňuje obsluhujúci personál
 • rizikách, ktoré plynú z nedodržiavania liečebných predpisov
 • oblečenie pre pobyt v hyperbarickej komore z čistej bavlny bez prímesi umelých vlákien,vrátane spodného prádla (HBO centrum poskytuje pred zahájením liečby certifikované prádlo – košeľu, nohavice, ponožky, dýchaciu masku, trubice na napojenie, ktoré sa stávajú majetkom pacienta a používa ich počas celej terapie)
 • je vhodné mať so sebou žuvačku alebo cukrík pomáhajú pri vyrovnávaní tlaku v Eustachovej trubici počas zvyšovania alebo znižovania v tlaku komore
 • časopis alebo tenkú knihu
 • vreckovku z čistej bavlny
 • oblečenie z umelých vlákien (silon, nylon, polyester)
 • žiadnu kozmetiku, dezodoranty, make-up
 • parochňu, lak na vlasy
 • šperky – zlato, striebro
 • kontaktné šošovky, okuliare
 • hodinky
 • mobilné telefóny
 • zapaľovač, cigarety
 • uzavreté nádoby, sklenné fľaše, alkohol
 • kovové predmety, mince, perá
 • elastické ovínadlo alebo pruban
 • rany nesmú byť zakryté masťami, ale vodnými roztokmi
Referencie
Referencie klientov