Kto sme?
Hyperbarická komora v Nových Zámkoch

Chceme fungovať pre Vás tak, aby sme Vám – našim pacientom, mohli poskytnúť takú starostlivosť, akú v liečbe svojich chorôb potrebujete. Našim cieľom bolo zriadenie takého hyperbarického centra, aby nemal pacient ani u nás doma menej šancí na uzdravenie ako za našimi hranicami. Keďže doteraz u nás nebola poskytovaná hyperbarická kyslíková liečba na takej úrovni ako v krajinách Európy, zobrali sme si príklad z centier fungujúcich v ČR a ostatných krajinách Európy. Štruktúru nášho hyperbarického centra sme vytvorili podľa osvedčeného medzinárodného vzoru. Odbornými garantmi liečby v súlade s najnovšími poznatkami hyperbarickej medicíny sú lekári z odborov vnútorné lekárstvo, geriatria, intenzívna medicína, angiológia, pediatria, otorinolaryngológia, všeobecné lekárstvo.

Naša Klinika
Exteriér Kliniky
Naša Klinika
Interiér Kliniky
Naša Klinika
Hyperbarická Komora
LIEČBA DIAGNÓZ
Terapie v hyperbarickej komore
Náhla strata sluchu

Pri náhlej straty sluchu je hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) terapeutickou metódou, ktorá sa používa na zlepšenie sluchových symptómov.

Popáleniny

Pri popáleninách je HBOT využívaná na zlepšenie hojenia tkanív a liečbu rôznych aspektov popálenín. Zvýšenie kyslíka v tkanivách, zníženie zápalu…

Diabetická noha

Pri diabetických nohách je hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) terapeutickou metódou, ktorá môže pomôcť pri liečbe a zlepšení stavu pacientov.

Polyneuropatie

Pri polyneuropatii je hyperbarická oxygenoterapia terapeutickou metódou, ktorá môže poskytnúť určité výhody a podporiť zlepšenie stavu pacientov.

Varikózne vredy dolných končatín

Pri varikóznych vredoch dolnej končatiny je hyperbarická oxygenoterapia jednou z terapeutických metód, ktorá môže prispieť k liečbe.

Mozgové
porážky

Hyperbarická oxygenoterapia je terapeutická metóda, ktorá môže byť v niektorých prípadoch použitá pri liečbe mozgovej porážky.

Postcovidový syndróm

Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) je terapeutická metóda, ktorá môže byť v niektorých prípadoch použitá pri liečbe postcovidového syndrómu.

Ostatné
indikácie

Hyperbarická oxygenoterapia (HBOT) je terapeutická metóda, ktorá môže byť v niektorých prípadoch použitá aj pri liečbe ostatných indikácii.

Referencie
Referencie klientov